Terraces Trail

singel_pic

מידע על המסלול:

מסלול הטיול עובר בשטחי המרעה של קיבוץ שדה בוקר.

פרטי המסלול:

  1. המסלול יוצא מחניון הרועה לכיוון דרום, בכביש הישן המקביל לכביש 40. ליד בית הקברות של מדרשת בן גוריון והמטווחים של הגדנ”ע, פונים ימינה לתוך ערוץ הטרסות. לאורך השביל ניתן לראות את אזורי המחקר של האוניברסיטה העברית. בשטחים אלו חקרו נושאים של נגר עילי (מֵי נֶגֶר הם מים אשר זורמים על פני הקרקע) וחקלאות מדברית.
  2. השביל חוצה את כל רכס חלוקים ויוצא ממערב לרכס, בחלקו העליון של נחל הבשור, שם פונים דרומה על ציר המים. מצד שמאל ניתן לראות לימן – מעין חורשת עצים קטנה המושקת במי נגר, מי השיטפונות הנסכרים בסוללות עפר שמקיפות את החורשה.
  3. בתחנה הבאה נראה את שרידי הדיר של קיבוץ שדה בוקר, מהימים בהם גידל הקיבוץ את עדריו בעצמו.
  4. מיד לאחר הדיר ניתן לראות את סכר בוקר, סכר מים גדול שנבנה על ידי קק”ל שקרס סשיטפון הראשון ולא תוקן.
  5. לאחר הסכר אנו פונים מזרחה, חזרה לחניון הרועה, לאורך נחל הרועה.