מכתש רמון

7 ק”מ

שעה

קל

למשפחות רוכבות

כביש 40 כניסה לפארק צבעי רמון

חניון בארות

אפשר לעשות את המסלול הפוך.

ציר צבעי רמון

אורך:

משך:

רצת קושי:

מתאים:

התחלה:

סיום: