• English

מסלול קצר וקל לכל המשפחה

תיאור מסלול מפורט:

נצא מרח' נחל חולית אל רח' נחל ניצנה ונפנה שמאלה על המדרכה. נרד עם הרחוב (על המדרכה) עד הכיכר הראשונה, ושם נפנה ימינה אל רח' הר צין. בכיכר הבאה נפנה שמאלה אל רח' הר שגיא, ולאחר מכן נגיע לצומת עם הכביש הראשי. נרכב על המדרכה עד לכיכר הראשית של מצפה רמון, ונחצה בזהירות את מעבר החצייה שלפני הכיכר אל חורשת קק"ל. נגלוש בירידה עד לקצה החורשה, ונפנה מזרחה (ימינה) על סימון של שביל ישראל לאופניים אל גן הפסלים. נעבור ליד שער רכב סגור, ומכאן נעקוב אחרי הסימון של שביל ישראל לאורך המצוק.

שער הרכב הנעול עם סימון של שביל ישראל לאופניים

בדרך, נעבור ליד פסלי סביבה, כדוגמת שעון שמש, ולאחר כ-1.5 ק"מ של רכיבה לאורך המצוק, ולבסוף נגיע לשדרה של בולדרים ענקיים שעולים עד קו המצוק.

שעון השמש
שדרת הבולדרים

בנקודה זאת נעזוב את שביל ישראל לאופניים ונרד לכיוון מערב (שמאלה) אל דרך כורכר לבנה. כשנגיע אל הדרך נפנה שמאלה ונתחיל לחזור לכיוון מצפה רמון. במקטע זה הרכיבה הינה על דרך משותפת לרכבים ולרוכבי אופניים ולכן נצמד לצד ימין של הדרך. נחזור עד חורשת קק"ל ונרכב עד לקצה שלה שנגמר בכיכר הגדולה שממנה ירדנו לשטח. נחצה שוב את הכביש לתוך מצפה רמון כשמולנו המרכז המסחרי, נחזור על המדרכות באותה הדרך שאיתה הגענו רק שהפעם בכיוון ההפוך.

שימו לב - בתוך מצפה רמון יש לרכב רק על מדרכות או בשבילי אופניים. חוצים כבישים רק במעברי חציה ורק לאחר שיורדים מהאופניים והולכים איתם ברגל! אין לחצות כביש ללא מעבר חציה.