• English

.

מסלול קלאסי להר גמל עם תצפיות על מכתש רמון

תיאור מסלול מפורט:

נצא מרח' נחל חולית אל רח' נחל ניצנה ונפנה שמאלה על המדרכה, נרד עם הרחוב (על המדרכה) עד הכיכר הראשונה, ונפנה שמאלה על המדרכה אל רחוב הר צין. נרכב לאורך הרחוב עד העיקול החזק שלו ימינה ולאחר כ-50 מ' נרד שמאלה לשטח. נעבור ליד שלט המבואה של הסינגלים החדשים של סובב מצפה רמון, ומשם נעלה על המסלול שמסומן בארנב סגול.

סימון שבילים "ארנב סגול"

נרכב על סינגל הארנב עד למחצבה הישנה, נחצה דרך ג'יפים ונמשיך במגמת ירידה עד לתצפית על היובלים העליונים של נחל צין. נרד מהתצפית בזהירות ונחצה דרך רכב נוספת, ולאחר חצייה של משטחי סלע נתחבר למסלול אופניים-רכב אשר סלול כורכר ומשולט עם גמל ירוק על אופניים.

סימון שבילים "גמל ירוק"

מכאן, נרכב על מסלול הגמל עד לבית ספר רבין במצפה רמון, נעלה על המדרכה ונרכב עד להר גמל. נתחבר אל שביל ישראל לאופניים, ונרכב איתו עד לרחוב נחל ערוד.

סימון שבילים לשביל ישראל לאופניים

נעלה למדרכה ונפנה ימינה, ולאחר כ-200 מ' נפנה לרחוב נחל מישר ונרד לאורכו עד לרחוב נחל צין. נפנה ימינה ובצומת הראשונה נפנה ימינה אל שד' בן גוריון. נעלה על שביל אופניים סלול אספלט ונרכב איתו לכיוון המרכז המסחרי של מצפה רמון. בכיכר הראשית נחצה במעבר חציה לכיוון צפון (שמאלה), ונרכב על המדרכה לאורך כביש 40 עד הפניה שמאלה אל רח' הר שגיא. בכיכר הראשונה נפנה ימינה אל רחוב הר צין, ולאחר מכן בכיכר נפנה שמאלה אל נחל ניצנה ונעלה לאורכו עד לפניה אל נחל חולית.

שימו לב - בתוך מצפה רמון יש לרכב רק על מדרכות או בשבילי אופניים. חוצים כבישים רק במעברי חציה ורק לאחר שיורדים מהאופניים והולכים איתם ברגל! אין לחצות כביש ללא מעבר חציה.