• English

מסלול אתגרי עם טעימה מסינגל בור חמת

תיאור מסלול מפורט:

נצא מהשער הראשי של חוות האלפקות אל החניה, בקצה הדרום מזרחי של החניה נראה שלט כתום בצורת טיפה עם הדפס של רוכב אופניים, שיכווין אותנו אל שטח המרעה של חוות האלפקות. תחילת הרכיבה לאורך וואדי בכיוון דרום, לאחר כ-900 מ' נגיע לכביש צר, נחצה בזהירות ונתחבר לשביל אופניים רחב בנוי מכורכר כבוש המסומן בגמל ירוק על אופניים (חלק משביל אופניים "טבעת שפת מדבר"). נפנה ימינה בשביל ונרכב עליו אל חורשת אורנים אשר ממוקמת על המצוק. לאחר שנחצה את החורשה, נרד מהשביל אל דרך ג'יפים ונרכב עד לתצפית שעל שפת המצוק. לאחר מנוחה קלה נחזור אל השביל כורכר המסומן בגמל ירוק על אופניים ונרכב לכיוון מערב. לאחר כ-2.5 ק"מ נחצה שוב את הכביש ונרד לחורשה שמתחת למצפה הכוכבים. לפני שנכנסים לחורשה נגיע לצומת שבילים, נפנה שמאלה לכיוון דרום אל סינגל בור חמת המסומן ביעל כחול על אופניים. נחצה שוב את הכביש ונמשיך בטיפוס אל חניית מצפה הכוכבים. מכאן נרד בסינגל מעט טכני אל עבר המצוק של המכתש ולאחר כ-4 ק"מ מנקודת ההתחלה נגיע לחנית אופניים קטנה המוקפת אבנים. נשאיר את האופניים בחניה ונתקרב בזהירות אל עבר המצוק לתצפית מדהימה על מכתש רמון. במערב נוכל לראות את הקצה של המכתש ואת קרני רמון (גבעות שחורות). נחזור אל האופניים ונרד בסינגל מהיר לאורך כ-700 מ' עד שנגיע לדרך ג'יפים שיורדת מכיוון המצוק, בנקודה הזאת נעזוב את הסינגל ונפנה צפונה אל דרך הג'יפים, הדרך הינה במגמת ירידה ויש בה קצת חריצים שהמים יצרו. בקצה הדרך נתחבר לדרך רכב כבושה מכורכר , נפנה שמאלה ונרכב עד הכניסה לחוות "סוכה במדבר", כאן נפנה פניית פרסה שמאלה ונעלה על שביל האופניים של טבעת שפת מדבר שבנוי מכורכר כבוש. נחזור עם השביל עד חורשת האורנים ממנה התפצלנו לסינגל בור חמת, נעלה חזרה בשביל ונחצה שוב את הכביש. נגיע לחורשה נוספת ונפנה צפונה, ולאחר כ-50 מ' נפנה מזרחה ונרכב על דרך ג'יפים מהירה לאורך החורשה עד שנגיע אל חציית הכביש הראשונה. נחצה בזהירות ונחזור אל החווה בדרך בה יצאנו ממנה.